Aali Thumkat Naar Vidoe Song – Mumbai Pune Mumbai 3

Aali Thumkat Naar is the song from the movie Mumbai Pune Mumbai 3. lyrics were written By Jagdish Khebudkar & Vishwajeet Joshi. Music Composed by Ram Kadam, Avinash-Vishwajeet. This song is sung by Aadarsh Shinde.

Also, check Mumbai Pune Mumbai 3 Video Songs

 • Singer– Aadarsh Shinde
 • Music – Ram Kadam, Avinash-Vishwajeet
 • Lyrics – Jagdish Khebudkar & Vishwajeet Joshi

Aali Thumkat Naar Lyrics

गं साजनी..
कुन्या गावाची कुन्या नावाची
कुन्या राजाची तु गं रानी गं…

आली ठुमकत नार लचकत
आली ठुमकत नार लचकत मान
म्होरडत हिरव्या रानी
आली ठुमकत नार लचकत मान
म्होरडत हिरव्या रानी
आली ठुमकत नार लचकत मान
म्होरडत हिरव्या रानी

हिच्या चालीत डौल कसा
अंगी भन्नान वारा जसा..

डौल न्यारा,
हीचा वारा, पिऊन येडा जिल्हा सारा

जनु गुलाबाची ही कळी
चढतो पोरांच्या गुलाल गाली
रंग गोरा,
हीचा तोरा, पाहुन येडा जिल्हा सारा…

रुपाचं तुफान, झालंया बेभान ,
उडवीत दैना जीवाची
ढोलाच्या तालात, ठोका ही चुकवीत,
चालली नार ठसक्याची
हिच्या नादानं, झालो बेभान,
जीव हैरान येड्यावानी गं
आली ठुमकत
नार लचकत मान..
म्होरडत हिरव्या रानी…

आली ठुमकत
नार लचकत मान
म्होरडत हिरव्या रानी
आली ठुमकत..
नार लचकत मान
म्होरडत हिरव्या रानी…

If you are the geek guys and missed watching Mumbai Pune Mumbai 3 in theatre, and you are willing to watch Mumbai Pune Mumbai 3 online, it’s streaming on Amazon Prime Video. If you’d like to know more about Amazon Prime Video, BuyGadget has a great article on the best streaming services where they have listed about Amazon Prime Video and other video streaming platforms.

Tula Pahata Video Song – Mumbai Pune Mumbai 3

Tula Pahata is the song from the movie Mumbai Pune Mumbai 3. lyrics were written By Vishwajeet Joshi & Jay Atre. Music Composed by Avinash-Vishwajeet. This song is sung by Hrishikesh Ranade.

Also, check Mumbai Pune Mumbai 3 Video Songs

 • Singer– Hrishikesh Ranade
 • Music – Avinash-Vishwajeet
 • Lyrics – Vishwajeet Joshi & Jay Atre

Tula Pahata Song Lyrics

तुला पाहता आजही ,
हासते या मनी चांदणे
बहरुन प्रीत ये अशी
गाली पडे खळी जशी
साथ तुझी मला हवी जीवनी

ओंजळीतूनी भरूनी जो आणतो, सुख नवे,
पाऊस तो पहिला,
ओळखीतल्या वाटती बरसत्या सरी नव्या,
स्पर्श तुझा होता,
जरा जरा लाजरे,
तुझ्या सवे साजरे,
ॠतूंचे खरे सोहळे,
ॠतूंचे खरे सोहळे,
बहरून प्रीत ये अशी,
गाली पडे खळी जशी,
साथ तुझी मला हवी जीवनी…

सावली तुझी भासते मी जिथे तू तिथे,
बंध हे जन्मांचे,
पापणीवरी गुंफते माळते रात ही,
रंग हे स्वप्नांचे
हळू हळू जोडले,
हळू हळू जोडले
मनाने मनाशी दुवे,
बहरून प्रीत ये अशी,
गाली पडे खळी जशी,
साथ तुझी मला हवी जीवनी…

If you are one of the geek guys and willing to watch the Mumbai Pune Mumbai 3 movie online on your smartphone, it is available on Amazon Prime Video. Xiometry has a nice article telling about the features of Amazon Prime Video & other top streaming services of India. You can check that if you want.

Kuni Yenar Ga Vidoe Song – Mumbai Pune Mumbai 3

Kuni Yenar Ga is the song from the movie Mumbai Pune Mumbai 3. lyrics were written Devayani Karve-Kothari & Pallavi Rajwade. Music Composed by Nilesh Moharir. This song is sung by Hrishikesh Ranade, Aanandi Joshi, Saee Tembhekar, Jaydeep Bagwadkar, Varsha Bhave, Yogita Godbole & Mandar Apte.

Also, check Mumbai Pune Mumbai 3 Video Songs

 • Singers – Hrishikesh Ranade, Aanandi Joshi, Saee Tembhekar, Jaydeep Bagwadkar, Varsha Bhave, Yogita Godbole & Mandar Apte
 • Music – Nilesh Moharir
 • Lyrics – Devayani Karve-Kothari & Pallavi Rajwade

Kuni Yenar Ga Song Lyrics

आई तू बाबा मी
होणार गं
कुणी येणार गं

आजी तू आबा मी
होणार गं
कुणी येणार गं

नवखी चाहूल
इवलं पाऊल
रुजलेला अंकुर आता
फुलणार गं
कुणी येणार गं

मायेचा सोहळा
झुलवू झोपाळा
फुलांच्या माळांनी घर हे कसे
खुलणार गं
कुणी येणार गं

चिऊची ताई नि काऊ चा दादा
चांदोमामा अन काळोख बुवा

पणजीचा मान
होऊन बेभान
बाळाचे खुप लाड मी
करणार गं
कुणी येणार गं

चाउ आणि माऊ चे खेळ आपण खेळू

पितळीचे पाणी तुला
बियर आम्ही पिऊ बेटा बियर आम्ही पिऊ

इवलुशा भातुकलीत भांडी कुंडी खेळू
छोट्याश्या कपातला चाहा आम्ही पिऊ

भिंतींवरती काढू डोंगर दऱ्या
फुले आणि उंच उडणाऱ्या पऱ्या

उमलून आले

आईचे तेज
मायेची सेज साजिरी
सजणार गं
कुणी येणार गं

 

Pani Pani Video Song – Mulshi Pattern

Pani Pani is the song from the movie Mulshi Pattern. lyrics were written Praneet Kulkarni. Music Composed by Narendra Bhide . This song is sung by Cyli Khare.

Also, check Mulshi Pattern Video Songs

 • Singer – Cyli Khare
 • MusicNarendra Bhide
 • LyricsPraneet Kulkarni

Pani Pani Song Lyrics

भात गवत गेल
दैव ….फिरलं…..२
व्ह काळीज झाल व्ह
पाणी पाणी
पाणी पाणी…..२

धरणीच लेक
धरणीला भार
डोळ्यात आग
डोळ्यात पाणी
पाणी पाणी
पाणी पाणी…..२

 

Abhala Video Song – Mulshi Pattern

Un Un is the song from the movie Mulshi Pattern. lyrics were written Praneet Kulkarni. Music Composed by Narendra Bhide . This song is sung by Saurabh Salunke, Ravindra Sathe and Shubha Joshi. This movie is loved by the audience and the geek community and considered this movie as one of the geek movies.

Also, check Mulshi Pattern Video Songs

 • Singer – Saurabh Salunke, Ravindra Sathe and Shubha Joshi
 • MusicNarendra Bhide
 • LyricsPraneet Kulkarni

Abhala  Song Lyrics

आभाळा… आभाळा… आभाळा…
कसदार बीजापोटी कसा तरारला इळा
बांडगुळा पाई झाडं काढतं का गळा
आभाळा… आभाळा… आभाळा…
कापुराच्या काजळीची का धग देवळा रं
उगवला कसा काय सूर्य ह्यो जांभळा रं
ईपरीत घडतंया काळ ह्यो आंधळा
मातीचा का तुला न्हाई थांग आभाळा
कसं फेडू धरणीचं पांग आभाळा रं
आभाळा… आभाळा… आभाळा…
ढेकळात रुज हिथं हरेकाची नाळ रं
रगतात माती अंगी रग मायंदाळ रं
एक बुक्कीत फोडली गाठीची बाभळ
कुस्तीमंदी लोळवला मल्ल महाबळ
फाळावानी हात तुझा काळावाणी घाव
आता कुठं ठाव रं उष्टयासाठी धाव रं
आभाळा… आभाळा… आभाळा…

Un Un Video Song – Mulshi Pattern

Un Un is the song from the movie Mulshi Pattern. lyrics were written Praneet Kulkarni. Music Composed by Narendra Bhide . This song is sung by Avadhoot Gupte and Vaishali Made.

Also, check Mulshi Pattern Video Songs

 • Singer– Avadhoot Gupte and Vaishali Made
 • MusicNarendra Bhide
 • LyricsPraneet Kulkarni

Un Un Song Lyrics

ऊन ऊन व्हटातून गुलाबी धांदल
वाफाळल्या पिरमाची मोगरी मलमल
ऊल ऊल उलघाल दोन जीव भांगल
एक जीव होण्या पायी उधळली दंगल
उधळली दंगल जीव घेणी दंगल
वाफाळल्या पिरमाची मोगरी मलमल
आधण आधण चहाचं आधण
घोट चाखते व्हटान
पेशल पेशल दरवळे केशर
लागीर भन्नाट गोडीनं
समशेरी नजरेनं घायाळ मिठीत आभाळ
बळजोरी राकट मिठीची मधाळ पिरतीची
बिल्लोर टीपॊर डोळ्याची चांदणं मनाची
झिम पोरी मावळी घाटाची लढत श्वासांची
आसावली पोर म्हणी खुलवले ओढ
पेशल चहाची साखर मिठिवानी ग्वाड

Ararara Video Song – Mulshi Pattern

Ararara is the song from the movie Mulshi Pattern. lyrics were written Praneet Kulkarni. Music Composed by Narendra Bhide . This song is sung by Adarsh Shinde

Also, check Mulshi Pattern Video Songs

 • SingerAdarsh Shinde
 • MusicNarendra Bhide
 • LyricsPraneet Kulkarni

Ararara Song Lyrics

अरारारा आरारारा खतरनाक
अरारा रा रा
सही अंगठ्याने सातबारा कोरा
शेतीचा zone Residential केला
झटक्यात झाली नोटाबंदी
नोटांची बंदी धंद्यात मंदी
आर GST चा आलाय फेरा
काळापैसा भी होईना गोरा
अन builder च्या गाठीमंदी
खसकन घुसलाय RERA
अरारारा आरारारा खतरनाक
अरारा रा रा
RERA च्या कायद्यात लई मारामारी
आपलीच मोरी नि मुतायची चोरी
आर business झाला लंबा खोळंबा
पंग्याचा खंबा सरकारी दंगा
भाईचा Birthday वाजले बारा
Happy Birthday
Company Partner आमदार तेरा
प्रत्येका builder च्या गाठीमंदी
खसकन घुसलाय RERA
अरारारा आरारारा खतरनाक
अरारा रा रा

Jau De Na Va Video Song – Naal

Jau De Na Va is the song from the movie Naal. lyrics were written AV Prafullachandra. Music Composed by AV Prafullachandra . This song is sung by Jayas Kumar

Also, check Naal Video Songs

 • SingerJayas Kumar
 • MusicAV Prafullachandra
 • LyricsAV Prafullachandra

Jau De Na Va Song Lyrics

ए… ए….
ओ…
ए….
भूर भूर भूर
भूर भूर भूर
ओ… ए….
मध किती गोडं गोडं गोडं
झाडावर जु जु झूल
काडीवर मुंगळ्याची
सर्कस गोल गोल गोल
तोल जाऊन चाक
होई गोल गोल गोल
ट्रॅक्टर वर चक्कर
मारायची दूर दूर दूर
कागदाचं विमान
उडतंय भूर भूर भूर
आई मला खेळायला जायचंय
जाऊ दे न व…
नदीमध्ये पोहायला जायचंय
जाऊ दे न व…
माझा सगळा अभ्यास झालाय
जाऊ दे न व…
मी तुझं सगळं काम ऐकतो
जाऊ दे न व…
भूर भूर भूर
भूर भूर भूर
भूर भूर भूर
भूर भूर भूर
रोज सकाळी उठायचं
कोंबडीचं घर उघडायचं
पिल्लुच्या मागे नाचायचं
थुई थुई थुई थुई थुई…
रेडकूचा लोब करायचं
चकाचक आंघोळ करायचं
पटापट शाळेला जायचं
टमटम मध्ये बुई… बुई…
वर्गात कॉमिक्स ची
मज्जाच लई लई लई…
कच्चा जांबा बोरांची
गोडीच लई लई लई…
साबणाचे रंगीत रंगीत फुग्गे
उडवू लई लई लई…
दगड कि माती खेळायला
पोट्टे जमवू लई लई लई…
सगळ्यात जास्त लाड
माझी आज्जी करते
अंगणात गोष्ट ऐकवत
ऐकवत झोपवते
पण रात्री थंडीत झोप
मोडती न व..
आई मला तुझ्या कुशीतच आवडते
जवळ ये न व..
आई तुझा हात झोपताना
असाच राहू दे न व..
आजवानी उद्या बी खेळायला
जाऊ दे न व..